Loader

Споразумение за регистрация

С регистрацията си на форума на depeche-mode.org вие декларирате, че е съгласни с установените правила, които се отнасят единствено до този форум:

1) Правила за регистриране

1.1) Ще създадете и поддържате само един профил. Този профил ще използвате за нормално публикуване на информация, което не е и не граничи с роботизиран SPAM. Ще използвате налични ресурси, форматиране и програмен код с цел по-добро визуално оформлнение на своите публикации, а не с цел да повредите изгледа на форума. Това включва дълги публикации с главни букви, публикации със значително повече емотикони отколкото текстово съдържание. BB код, които цели да излезе от рамките на публикацията, подписи, които затрудняват зареждането на форума и т.н.
1.2) Ще се придържате към добър тон, ще се отнасяте с уважение към всички посетители. Ще изберете форумно име, както и аватар, които не накърнява останалите посетители.
1.3) Ще запазите политическите си възгледи за себе си. Това не е правилната аудитория за тях.
1.4) Свободни сте да публикувате информация за събития или продажби, но ако те имат конфликт на интереси с проекта depeche-mode.org, модераторите си запазват правото да ги премахнат.
1.5) Нямате право на публикуване на лицензирани материали, пиратски записи. Предсрочно разпространение албуми, сингли и др. е строго забранено. Изключение правят любителски записи, снимки от концерти или материали/препратки в оригиналният вариант от системите за стриймване (пример Youtube, Spotify, Apple Music и др.)

2) Права на модераторите

2.1) Модераторите си запазват право да изтрият частично или напълно публикации нарушаващи секция 1. При многократно провинение по тяхна преценка да ограничат достъпа ви. За да се избегне субективност за налагането на забрана се изисква консенсус от повече от един модератор и поне 3 системни нарушения.
2.2) Модераторите нямат право да редактират смисловото съдържание на публикациите освен ако това не се налага поради нарушение на секция едно. (Пример, модератор може или да премахне цялата публикация или само линкове, но не и да подмени ваш текст водещ до тях)

3) Данни за потребителите
Форумът не подлежи на интеграция с маркетингови системи. Данните, които са нужни са изцяло за функциониране на сесията. Собстено име (ако използвате социален логин), електронна поща, публичен адрес (ай пи). Форумът използва "бисквитки" за да подсигури достъп. Данните от форума не могат да бъдат пренесени в друга система, да бъдат продадени или използвани извън форума.
Към днешна дата форума за съхранява в сървъри на superhosting.bg, а социалният логин е интегриран с помощта на oneall.com.

Имате право да изтриете своите данни чрез профила си по всяко време. А за премахване от всички системи, моля да изпратите съобщение до team@depeche-mode.org.

Последно обновен 21ви март 2023г.